ACTec

Posted by in Impulsors del concurs

L’Associació Catalana de Tecnologia, ACTec, té la voluntat de ser la plataforma catalana que agrupi, des de la seva pròpia iniciativa, centres tecnològics, de recerca i entitats privades que es dediquen preferentment a la generació i transferència de tecnologia a tot el teixit productiu.

La nostra missió

La missió de l’ACTec és contribuir a la promoció de la Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) a través de la col·laboració efectiva entre els agents tecnològics i la indústria.

ACTec és un nucli de coneixement multidisciplinari i que en l’actualitat agrupa a centres i agents de R+D+i que ofereixen serveis tecnològics avançats a sectors tan diversos com l’automoció i transport, l’alimentació, la salut, l’electrònica, el sector farmacèutic, la pell, la química, les TICs, la construcció, el tèxtil, el forestal, el medi ambient i l’energia o la seguretat i defensa, amb un ventall exhaustiu d’àrees d’expertesa tecnològica.  Més informació a http://www.actec.cat/